SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA WOJEWÓDZKICH i POWIATOWYCH RAD RYNKU PRACY

Proponujemy Państwu organizacje szkoleń zamkniętych dla  Rad Rynku Pracy zarówno w wersji stacjonarnej np. jednodniowej w siedzibie urzędu lub na terenie miasta będącego siedziba powiatu, jak i w wersji wyjazdowej połączonej np. z zapoznaniem się z innym lokalnym rynkiem pracy, który może stać się inspiracją do nowych inicjatyw i przedsięwzięć.

Warunki realizacji ustalamy bezpośrednio z zainteresowanym szkoleniem urzędem pracy. Posiadamy duże doświadczenie w organizacji takich szkoleń dla Rad Zatrudnienia i Rad Rynku Pracy. w ostatnich dwóch miesiącach umożliwiliśmy wspólne i owocne obradowanie już 10 radom (referencje do wglądu). Gorąco polecamy nasze fachowe usługi.

 

PROPONOWANE TEMATY SZKOLEŃ

1.     Praktyczne zastosowanie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w działalności Rad Rynku Pracyw zakresie szkolenia: przegląd wszystkich stosowanych obecnie form wsparcia z uwzględnieniem najnowszych oraz weryfikacja roli rad rynku pracy w kształtowaniu lokalnego rynku pracy.

2.      Obligatoryjne (ustawowe) i fakultatywne zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy –w zakresie szkolenia: omówienie skrótowe stosowanych form wsparcia, omówienie zagadnień dotyczących efektywności zatrudnieniowej i kosztowej oraz nowych przepisów w zakresie świadczeń dla osób bezrobotnych m.in. wynikających ze zmian w prawie pracy.

3.      Postępowanie przy opiniowaniu wniosków w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń oraz rozkładania na ratyw zakresie szkolenia: Przesłanki podlegające ocenie w szczególności w postępowaniu „umorzeniowym”, analiza wytycznych orzecznictwa, przygotowanie dokumentów na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, procedura wydawania opinii przez Powiatową Radę Rynku Pracy w sprawach umorzenia, podjęcie stosownej uchwały.

4.      Program Aktywizacja i Integracja oraz programy specjalne jako element aktywizacji osób oddalonych od rynku pracy – opiniowanie przez PRRP  – w zakresie szkolenia: omówienie wszystkich modeli programu PAI, zasad opiniowania programów przez PRRP, oraz źródeł finansowania oraz omówienie zasad opracowywania, opiniowania i realizacji programów specjalnych.

5.      Zakres działania Powiatowej Rady Rynku Pracy wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz sposoby osiągania efektywności programów rynku pracyw zakresie szkolenia: omówienie form wsparcia stosowanych w PUP, rola PRRP w kształtowaniu lokalnej polityki rynku pracy w kontekście efektywności zatrudnieniowej  i kosztowej, wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form wsparcia i ich wpływ na lokalny rynek pracy oraz finansowanie PUP

Na życzenie PRRP, WRRP, czy PUP można dokonać modyfikacji lub połączenia ww. tematów.

Na szkolenia wyjazdowe możemy wskazać oraz zaproponować ciekawe i sprawdzone miejsca, np.: w Pieninach (Czorsztyn), w Tatrach (Zakopane), w Beskidach (Klimkówka, Rymanów), w Bieszczadach (Arłamów, Solina) w  Górach Świętokrzyskich (Ameliówka, Kielce), na Dolnym Śląsku (miejscowości ze słynnymi zamkami), na Mazurach (Miłomłyn/Karnity obok Ostródy, Wigry), nad Wisłą (Kazimierz Dolny, Sandomierz), czy na Pomorzu (Kołobrzeg, Gdańsk).

UWAGA! Interesującą wymianę doświadczeń oraz potencjalną inspirację do nowych inicjatyw w partnerstwach może zapewnić wspólne szkolenie i obradowanie kilku Rad Rynku Pracy. Posiadamy doświadczenie w realizacji również takich przedsięwzięć

Data
Godzina
Temat
Prelegent

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń