SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - Nowelizacja KPA 2017

1.       Uzasadnianie potrzeby i wskazanie celu nowych regulacji.

2.       Zmiany dotycząc zasad ogólnych postępowania administracyjnego.

3.       Bezczynność organu i przewlekłość postępowania.

4.       Instytucja ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie.

5.       Zakres odpowiedzialności pracownika z tytułu niezałatwienia sprawy w terminie.

6.       Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnie z żądaniem strony.

7.       Nakaz rozstrzygania nie dających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony.

8.       Formy zawiadamiania o wydanych decyzjach administracyjnych.

9.       Zakres zmian w obszarze postepowania dowodowego.

10.    Mediacja w postępowaniu administracyjnym.

11.    Milczące załatwienie sprawy.

12.    Ugoda administracyjna.

13.    Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej

14.    Zakres zmian w postępowaniu odwoławczym i  wykonalności decyzji nieostatecznej.

15.    Administracyjne postępowanie uproszczone

16.    Administracyjne kary pieniężne.

17.    Pozostałe zmiany w KPA.

Data
Godzina
Temat
Prelegent

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń