Oferta specjalna

VII Ogólnopolskie spotkanie regionalnych konwentów Dyrektorów Urzędów Pracy - szkolenie dla dyrektorów i kadry kierowniczej urzędów pracy

21 - 23 stycznia 2019 r.

Warszawa

Rynek Pracy 2019 - zmiany i nowe rozwiązania organizacyjne, finansowe i prawne.

Szkolenie dyrektorów i kadry kierowniczej urzędów pracy

21 - 23 stycznia 2019 r. Warszawa – Hotel „Mercure” (obok Złotych Tarasów i Dworca Centralnego PKP)

 

Zobacz więcej

PŁATNIK IPP & SI SYRIUSZ & PUE ZUS

do uzgodnienia z zamawiającym

w wybranym urzedzie pracy lub lokalu zaakcepowanym przez zamawiającego

Szkolenie dwudniowe - zamknięte - przystanowiskowe

Utrwalenie wiedzy w zakresie zgłoszeń, rozliczeń z ZUS przy wykorzystaniu informacji pozyskanych z przesyłów – raportów ZUS, nabycie umiejętności tworzenia poprawnych list korygujących wypłat dla świadczeń nienależnych, korekty składek zdrowotnych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wypłaty dla spadkobierców po korekty  w PŁATNIKU IPP z wykorzystaniem formuł dwustronnej wymiany informacji oraz weryfikację danych uzyskanych za pośrednictwem PUE ZUS

Zobacz więcej

PŁATNIK IPP & SI SYRIUSZ & PUE ZUS

16 lub 17 lipca 2018 r.

w miejscu wskazanym przez zamawiającego

2 lub 3 sierpnia 2018 r.

w wybranym urzędzie pracy

Zgłoszenia, rozliczenia, korekty ZUS z uwzględnieniem danych ZUS pozyskanych z przesyłów i zbiegów tytułów ubezpieczeń; tworzenie poprawnych list wypłat korygujących, wypłaty  dla spadkobierców oraz wykorzystanie platformy elektronicznej ZUS w weryfikacji nadpłat i e-ZLA

Szkolenie polecamy m.in. specjalistom ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń oraz pracownikom księgowości

Zobacz więcej

Przewodnik po zmianach - Ochrona danych osobowych w urzędach pracy w 2018, czyli jak prawidłowo wdrożyć RODO, aby uniknąć kar pieniężnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom urzędów pracy oraz mając na uwadze konieczność racjonalnego wydatkowania środków „fakultatywnych” Funduszu Pracy – proponujemy Państwu realizację szkoleń zamkniętych z zakresu ochronnych danych osobowych, które są głównym przedmiotem zainteresowania i działalności UP (pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie).

Zobacz więcej

VI Ogólnopolskie Forum Dyrektorów i Kadry Zarządzającej Urzędów Pracy - Rynek pracy 2018 – wynagrodzenia, organizacja, kompetencje

VI Ogólnopolskie Forum Dyrektorów i Kadry Zarządzającej Urzędów Pracy, podczas którego Gościem Specjalnym w dniu 23 stycznia 2018 roku był Pan Wiceminister Stanisław Szwed

 

 

Zobacz więcej

Nowy wymiar raportów z ZUS - Modułowe szkolenie przy stanowiskowe prowadzone u Zamawiającego.

 

Proponujemy  szkolenie przy stanowiskowe, w Panstwa urzędzie, prowadzone przy sanowisku pracownika.
Nasz trener przyjedzie do urzedu i z wyznaczonymi pracownikami będzie pracował przy stanowisku, tak aby w sposób praktyczny iu  w formie warsztatowej naczyć ich wszystkich zagadnień związanych z  prawidłowym wykorzystaniem raportów otrzymywanych z ZUS U1, U2, U3, U4.

Zobacz więcej

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA WOJEWÓDZKICH i POWIATOWYCH RAD RYNKU PRACY

Proponujemy Państwu organizacje szkoleń zamkniętych dla  Rad Rynku Pracy zarówno w wersji stacjonarnej np. jednodniowej w siedzibie urzędu lub na terenie miasta będącego siedziba powiatu, jak i w wersji wyjazdowej połączonej np. z zapoznaniem się z innym lokalnym rynkiem pracy, który może stać się inspiracją do nowych inicjatyw i przedsięwzięć.

Zobacz więcej

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - Nowelizacja KPA 2017

Proponujemy Państwu organizację szkolenia zamkniętego dla pracowników urzędu, w terminie i miejscu  dla Państwa dogodnym. Szkolenie w zależnosci od Państwa potrzeb może sie odbyć w sali na terenie urzędu lub w sali przez nas wynajętej na terenia miasta, W ramach szkolenia proponujemy usługę cateringową - serwis kawowy i obiad.
Szkolenie poprowadzą doświadczeni wykładowcy, specjaliści prawa administracyjnego w szczególności w powiazaniu z zadaniami realizowanymi przez powiatowe urzędy pracy.
Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą.

Zobacz więcej

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń