Obsługa BHP

 1. Kompleksowa obsługa firm pod kątem BHP polegająca na całościowym przejęciu obowiązków ciążących na przedsiębiorcy w zakresie BHP na podstawie umowy outsourcingowej:
  • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie BHP;
  • Opracowywanie niezbędnych instrukcji BHP;
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
  • Sporządzanie wszelkiej dokumentacji z zakresu BHP wynikającej z aktualnie obowiązującego prawodawstwa;
  • Prowadzenie rejestru szkoleń, badań lekarskich, wypadków oraz chorób zawodowych;
  • Stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w zakładzie;
  • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny prac
 2. Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych (na życzenie Klienta możliwość prowadzania szkoleń w siedzibie firmy klienta)
 3. Sporządzanie instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy;
 5. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej (protokoły, rejestry);
 6. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i sporządzanie Kart oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk;
 7. Wszelkie doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  Szkolenie wstępne  BHP zapewnia uczestnikom:
  • zaznajomienie się z czynnikami Środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy, oraz z odpowiednimi Środkami i działaniami zapobiegawczymi;
  • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z praca obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Szkolenie okresowe BHP odbywają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci,
 • konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni wyżej których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.
Instrukcja BHP  to bardzo ważny element wprowadzający do zakładu pracy i Firmy  ogólno dostępne informacje dotyczące Bezpiecznego wykonywania Pracy. Należy bezwzględnie pamiętać o tym aby wszystkie miejsca pracy wyposażyć w stosowne stanowiskowe instrukcje BHP. Stanowiskowa instrukcja BHP to niezbędny i jasno sprecyzowany dokument będący ważnym elementem prawidłowego systemu pracy. Wykonujemy również Indywidualne Instrukcje BHP. Każda Instrukcja BHP jest dostosowana do każdej Firmy Indywidualnie!!!
Ocena ryzyka jest niczym innym jak szczegółowym i dokładnym sprawdzeniem i oceną tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić (czynniki szkodliwe) lub wyrządzić krzywdę (czynniki niebezpieczne) ludziom i pracownikom. Służy do tego, aby ocenić czy zastosowano wystarczające środki zaradcze lub też po to, aby określić co należy zrobić, aby te szkodliwe i niebezpieczne warunki ograniczyć lub wyeliminować. Prowadzimy Ocenę Ryzyka Zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy. Istnieje wiele metod oceny ryzyka zawodowego w zależności od rodzaju zagrożeń, czy specyfiki procesów pracy, dlatego warto zaufać profesjonalistom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
Jeżeli, któremuś z Państwa pracowników zdarzył się wypadek w pracy i nie jesteście pewni, jakie dokładnie powinniście podjąć w związku z tym kroki formalne, skorzystanie z naszej oferty z całą pewnością okaże się rozsądnym posunięciem. Dzięki doskonałej znajomości zagadnień z zakresu prawa pracy i wielu dziedzin pokrewnych, a także wieloletniemu doświadczeniu, w toku którego zdobyliśmy szerokie grono zadowolonych  klientów, jesteśmy w stanie świadczyć nasze usługi na najwyższym poziomie profesjonalizmu. Jeśli w Twojej firmie zdarzył się wypadek w pracy – nie czekaj, zadzwoń!
Aby powstała pełna dokumentacja powypadkowa niezbędne jest:
 • powołanie zespołu powypadkowego,
 • wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku,
 • zebranie informacji z wyjaśnień od poszkodowanego i świadków wypadku,
 • wystąpienie do zakładu opieki zdrowotnej o podanie obrażeń jakim uległ poszkodowany w wyniku wypadku,
 • odpowiednią klasyfikację prawną wypadku,
 • sporządzenie protokołu powypadkowego, w tym ustalenie przyczyn wypadku,
 • opracowanie zarządzenia powypadkowego eliminującego lub ograniczającego prawdopodobieństwo powtórzenia wypadku w podobnych okolicznościach,
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
 • założenie rejestru wypadków przy pracy,
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

 

W przypadku obsługi w zakresie grup pracowników powyżej 10 osób stosujemy atrakcyjne rabaty uzależnione od indywidualnych negocjacji.

 

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń