Kadra zarządzająca

Beata Barwinek

Beata Barwinek

Pracownik publicznych służb zatrudnienia w latach 1995- 2011, z 14 letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych.
Od 2005 roku prowadzi liczne szkolenia dla pracowników urzędów pracy, wojewódzkich urzędów pracy, powiatowych rad zatrudnienia, urzędów wojewódzkich, a także jako wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu realizowania usług rynku pracy zgodnie ze standardami. Współautor publikacji z zakresu funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz ukończone na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania projektami społecznymi”.

Roksana Ciesielska

Roksana Ciesielska

Doświadczony trener publicznych służb zatrudnienia, trener MES. Od 2003 r. praktyk publicznych służb zatrudnienia, wieloletni kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej. Od 2005 roku prowadzi szkolenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia zwłaszcza w zakresie stosowania standardów usług rynku pracy, organizacji pracy urzędu pracy, realizowania indywidualnych planów działania dla osób bezrobotnych. Współautor publikacji z zakresu funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. Jest absolwentką Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach.

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń