Dla Przedsiębiorców

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

W ramach oferty realizujemy szkolenia dla przedsiębiorców, menagerów i pracowników przede wszystkim w formule zamkniętej (na zlecenie przedsiębiorcy). Koncentrujemy się na tematyce związanej z etykietą w biznesie, odpornością na stres, wizerunkiem firmy w mediach oraz pierwszą pomocą przedmedyczną.
Konkretne szkolenia dostepne w zakładce - aktualne szkolenia.

  • W tematyce szkoleń związanych z etykietą w biznesie zwracamy szczególną uwagę na kwestie taktownego zachowania w kontaktach interpersonalnych na granicy asertywności przez pryzmat etykiety jako całości. Uczestnicy szkolenia poznają także zasady precedencji stanowisk, co pozwoli na przygotowanie spotkań firmowych, biznesowych, okolicznościowych w przedsiębiorstwie zgodnie z zasadami protokołu dyplomatycznego. Szkolenie prowadzi doświadczony wykładowca akademicki specjalizujący się w tematyce etyki i etykiety w biznesie.
  • Szkolenia z zakresu odporności na stres mają na celu uzmysłowienie uczestnikom, jaka jest natura stresu, do jakich szkodliwości on prowadzi, nauczenie ich jak unikać (nie doprowadzać do) sytuacji stresowych i jakich psychologicznych sposobów używać aby stres usunąć lub zmniejszyć poziom jego oddziaływania w kontaktach z trudnym klientem. Szkolenia te prowadzi psycholog kliniczny, doświadczony praktyk realizujący projekty z obszaru biznesu, instytucji publicznych, uczelni.
  • Uczestnicy kursu dotyczącego wizerunku firmy w mediach zdobędą podstawową wiedzę o PR, poznają definicje i techniki PR, metody tworzenia wizerunku, tożsamości organizacji, nauczą się metod badania wizerunku. Poznają sposoby tworzenia informacji prasowej i telewizyjnej, podstawy prawa prasowego, prawne postawy pracy rzeczników prasowych i metody organizacji biura prasowego, reakcji na kryzysy w pracy instytucji, organizacji i prowadzenia konferencji prasowych, a także podstawy retoryki, emisji głosu i poprawy dykcji, nawiązywania kontaktu z audytorium, języka ciała i konstrukcji prezentacji biznesowych czy urzędowych, zachowania przed kamerą.
  • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych z niesieniem pomocy w nagłych wypadkach w firmach, gdzie można spodziewać się dużej liczby obsługiwanych klientów lub gdzie pracownicy (ew. klienci) mogą być narażeni na urazy lub skutki stresu. Wyjątkowość naszych szkoleń polega na wypracowaniu wśród uczestników właściwych postaw trenowanych podczas symulacji warsztatowych, a także zbadaniu i wypracowaniu reakcji w pozorowanych i niespodziewanych wypadkach, reżyserowanych przez organizatorów. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że podczas takich warsztatów istnieje możliwość uzyskania znacznie szerszej wiedzy na temat danego pracownika, niż wynikałoby to z tematyki szkolenia. Szkolenia prowadzi wyspecjalizowany zespół ratowników – wykładowców. Na życzenie zleceniodawcy w szkoleniu może uczestniczyć psycholog.

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń