Dla Administracji

DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I RZĄDOWEJ

W ramach oferty realizujemy szkolenia z zakresu przepisów prawa stosowanych w administracji publicznej, są to m.in. zagadnienia związane z zasadami postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, ochroną danych osobowych, informacją publiczną, zasadami obsługi pracowników samorządowych oraz stosowaniem standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Szkolenia prowadzą certyfikowani trenerzy, doświadczeni praktycy, specjalizujący się w obszarze administracji samorządowej. Jako nowość proponujemy Państwu szkolenia z zakresu etykiety w urzędzie oraz stosowania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Konkretne szkolenia dostepne w zakładce - aktualne szkolenia.

  • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych z niesieniem pomocy w nagłych wypadkach w urzędach, gdzie można spodziewać się dużej liczby obsługiwanych klientów lub gdzie pracownicy (ew. klienci) mogą być narażeni na urazy lub skutki stresu. Wyjątkowość naszych szkoleń polega na wypracowaniu wśród uczestników właściwych postaw trenowanych podczas symulacji warsztatowych, a także zbadaniu i wypracowaniu reakcji w pozorowanych i niespodziewanych wypadkach, reżyserowanych przez organizatorów. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że podczas takich warsztatów istnieje możliwość uzyskania znacznie szerszej wiedzy na temat danego pracownika, niż wynikałoby to z tematyki szkolenia. Szkolenia prowadzi wyspecjalizowany zespół ratowników – wykładowców. Na życzenie zleceniodawcy w szkoleniu może uczestniczyć psycholog.
  • W tematyce szkoleń związanych z etykietą w urzędzie zwracamy szczególną uwagę na kwestie taktownego zachowania w kontaktach interpersonalnych na granicy asertywności przez pryzmat etykiety jako całości. Uczestnicy szkolenia poznają także zasady precedencji stanowisk, co pozwoli na przygotowanie spotkań urzędowych, okolicznościowych w urzędzie zgodnie z zasadami protokołu dyplomatycznego (w jakiej kolejności łączyć rozmowy telefoniczne, w jaki sposób usytuować gości względem siebie na konferencji, spotkaniu itp.). Szkolenie prowadzi doświadczony wykładowca akademicki specjalizujący się w tematyce etyki i etykiety w urzędzie.

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń