Aktualności

12 lipca 2018

Zmiany dla rynku pracy

Minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Stanisław Szwed zaprezentowali dziś propozycje zmian w ustawie o rynku pracy. Ich celem ma być m.in. większa efektywność urzędów pracy oraz aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych."Po 14 latach obowiązywania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy żegnamy tę ustawę. Ustawa idzie do lamusa. Dajemy nową propozycję - ustawę o rynku pracy" - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.
 

3 lipca 2018

Projekt ustawy o rynku pracy.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt ustawy o rynku pracy, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

 

23 kwietnia 2018

Nowa ustawa o rynku pracy - założenia

Kancelaria Rady Ministrów opublikowała założenia do projektu nowej ustawy O rynku pracy, która w nowym roku 2019 zastąpi ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Obecnie projekt jest w fazie przygotowania i zgodnie z publikacja MRPiPS zostanie zatwierdzony przez Radę Ministrów w II kwartale 2018 r.

2 lutego 2018

Realne bezrobocie w Polsce to 16 procent

Poland, Holland - brzmi podobnie i na pierwszy rzut oka bardzo podobnie wyglądają rynki pracy obu państw w ostatnich danych Eurostatu. Stopa bezrobocia w Polsce oraz w Holandii jest dokładnie taka sama - 4,4 proc. Niestety, pozostałe parametry pokazują, jak wiele brakuje nam jeszcze do Holendrów.

28 stycznia 2018

VI Ogólnopolskie Forum Dyrektorów i Kadry Zarządzającej Urzędów Pracy - Rynek pracy 2018 – zmiany i nowe rozwiązania - wynagrodzenia, organizacja, kompetencje

W dniach 22 - 24 stycznia 2018 r. odbyło się  VI Ogólnopolskie Forum Dyrektorów i Kadry Zarządzającej Urzędów Pracy  pn.  "Rynek pracy 2018 - zmiany i nowe rowiązania – wynagrodzenia, organizacja, kompetencje" , w którym uczesniczyło ponad 90 Dyrektorów  i pracowników urzędów pracy.
Gościem specjalnym w dniu 23.01.2018 r. był Pan Stanisław Szwed Wiceminister Pracy , Rodziny i Polityki Społecznej.

 

5 stycznia 2018

Profilowanie pomocy bezrobotnym ze znakami zapytania

 

W urzędach pracy zarejestrowanych jest nieco ponad milion osób, jako bezrobotne. Większość z nich
( 90 proc.) nie ma prawa do zasiłku, a to oznacza, że albo długo nie pracowała, albo legalnie zarobiła mniej miesięcznie niż wynosi płaca minimalna. Dodatkowo – jak wynika z ostatnich dostępnych danych resortu rodziny i pracy ( za październik), ponad 353 tys. bezrobotnych zakwalifikowanych jest do tzw. trzeciego profilu, a tylko niespełna 19 tyś. do pierwszego profilu pomocy.

 

5 stycznia 2018

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

 

- Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy i wyjątkowo niskie bezrobocie sprawiają, że w ostatnich latach znacząco rośnie imigracja zarobkowa do Polski – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. – Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

 

21 listopada 2017

Zmiany na rynku pracy

"Rząd zamierza dokonać istotnych zmian w prawie dotyczącym rynku pracy" – zadeklarował w czwartek w Nysie sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed.

5 września 2017

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy (pup) nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że od 1 września do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń