Prawidłowe oznaczanie kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy Przy rejestracji i w trakcie procesu aktywizacji

Zgłoszenia: biuro@arpszkolenia.pl lub faxem: +48 41 345 47 32, 41 201 05 52

Termin i miejsce szkolenia:

28 - 29 maja 2018 r.

Warszawa GWARANTOWANE

Wymagania wstępne dla uczestników

Szkolenie przeznaczone dla pracowników urzędów pracy działów: rejestracji, ewidencji oraz doradców klienta

Cel szkolenia:

Nabycie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu klasyfikacji zawodów i specjalności w celu prawidłowego oznaczania i wprowadzania do SYRIUSZA kwalifikacji posiadanych przez bezrobotnych, aby w dalszej kolejności wykorzystywać tę wiedzę do wsparcia klientów w planowaniu kariery zawodowej oraz właściwie dobierać kandydatów do ofert pracy.

Opis efektów kształcenia:

Treści nauczania:

1.       Zasady klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

a)       podstawa prawna klasyfikacji zawodów i specjalności – przepisy 2014 obowiązujące od 2015 oraz przepisy z listopada 2016 roku;

b)       pojęcie i struktura klasyfikacji;

c)       zasady grupowania zawodów w klasyfikacji;

d)       identyfikacja zawodów wyuczonych;

e)       identyfikacja zawodów wykonywanych;

f)         uprawnienia a umiejętności dotyczące zawodów – zasady rozróżniania;

g)       identyfikacja zawodów z ofert pracy, prawidłowe klasyfikowanie;

h)       sposoby grupowania zawodów ze względu na stanowisko – czyli jak w praktyce klasyfikować stanowiska: „wielozawodowe”, obejmujące wytwarzanie i dystrybucję, kierownicze;

i)         co robić gdy w klasyfikacji nie ma poszukiwanego zawodu?

j)         podstawowe zasady klasyfikowania zawodów i specjalności;

k)       warsztat:Analiza różnych przypadków obrazujących trudności w klasyfikowaniu zawodów i specjalności – ćwiczenia.

2.       Źródła informacji o zawodach

a)       opisy zawodów i opisy stanowisk pracy – pojęcia, podobieństwa i różnice;

b)       standardy kwalifikacji zawodowych oraz standardy kompetencji zawodowych jako źródło informacji o zawodach;

c)       możliwości wykorzystania standardów kwalifikacji/kompetencji – struktura standardu, istotne elementy przydatne w klasyfikowaniu zawodów;

d)       charakterystyki zawodowe jako dodatkowe źródło informacji o zawodach;

e)       warsztat: Możliwości wykorzystania standardów kwalifikacji zawodowych oraz standardów kompetencji zawodowych przez doradcę klienta.

1.       Zintegrowany System Kwalifikacji  i Polska Rama Kwalifikacji – najnowsze rozwiązania w Polsce wg stanu prawnego z 2016 roku

a)       Polska Rama Kwalifikacji (PRK) – czym jest i jak ją stosować w praktyce?

b)       poziomy kwalifikacji umieszczane na świadectwach, dyplomach i certyfikatach – wiedza niezbędna dla każdego pracownika PUP;

c)       pojęcie kwalifikacji i systemu kwalifikacji;

d)       ustawa z 2016 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) w Polsce;

                e)       podstawowe pojęcia ZSK;
                f)        potrzeba i możliwości wykorzystania zintegrowanego systemu kwalifikacji w pracy z klientem PUP.

Czas trwania i liczba godzin

14 godz. dydaktycznych, rozpoczęcie szkolenia: godz. 10.00 w pierwszym dniu - zakończenie szkolenia: godz.  13.00 w ostatnim dniu,

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi Jolanta Kulińska  certyfikowany trener publicznych służb zatrudnienia, rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy wieloletni praktyk urzędów pracy, autor modułowych programów szkoleń dla publicznych służb zatrudnienia i poradników dla PUP.

Forma i sposób organizacji szkolenia:

Kurs prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego dorosłych D.U. 2017 poz. 1632), zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem

Cena szkolenia:

1290,00 zł.

Dodatkowe informacje:

możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą w wysokości 170 zł (nocleg, kolacja, śniadanie). Istnieje możliwość wyboru opcji uwzględniającej zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, a także wybór pokoju jednoosobowego za dopłatą  130 zł / doba.

Rabaty:

5 % za zgłoszenie na trzy tygodnie przed terminem szkolenia 

Zgłoszenia:

biuro@arpszkolenia.pl lub faxem na nr:      41 345 47 32      lub      41 20 10 552

Powrót

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń