Aktualne szkolenia

Aktualnie realizowana oferta szkoleniowa

PŁATNIK IPP & SI SYRIUSZ & PUE ZUS – zgłoszenia, rozliczenia, korekty ZUS z uwzględnieniem danych ZUS pozyskanych z przesyłów i zbiegów tytułów ubezpieczeń; tworzenie poprawnych list wypłat korygujących, wypłaty dla spadkobierców oraz wykorzystanie platformy elektronicznej ZUS w weryfikacji nadpłat i e-ZLA

Szkolenie poprowadzi długoletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, specjalista w zakresie współpracy z ZUS związanej z rozliczeniami, deklaracjami, raportami ZUS i ich wykorzystaniem, trener PSZ, praktyk w zakresie tematycznym, prowadzący również szkolenia przy stanowiskowe w powiatowych urzędach pracy

15 - 16 października 2018 r.

Poznań

Zobacz więcej

Praktyczne aspekty obsługi klienta w powiatowym urzędzie pracy. Praca z trudnym klientem

20 - 21 września 2018 r.

Kraków

18 - 19 października 2018 r.

Warszawa

Zobacz więcej

Ochrona danych osobowych w PUP w 2018, czyli jak prawidłowo wdrożyć RODO

Poznanie wymagań dotyczących przetwarzania danych osobowych, wymogów ustawowych od strony praktycznych rozwiązań oraz praktycznego aspektu związanego
z ich przetwarzaniem na aktualne i nowe (maj 2018 r. – wejście w życie rozporządzenia RODO).

Praktyczne szkolenie, które pozwoli uczestnikom zapoznać się z głównymi zmianami płynącymi z wprowadzenia GDPR/RODO oraz ich praktycznymi implikacjami
w kontekście przetwarzania danych osobowych przez organizacje.

Kurs prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego dorosłych D.U. 2017 poz. 1632), zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem.

20 - 21 września 2018 r.

Warszawa

Zobacz więcej

Zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – po okresie pół roku doświadczeń, zmiany przepisów, warsztaty praktyczne.

  • Podstawa wjazdu cudzoziemców wykonujących prace w oparciu o zezwolenie na pracę sezonową oraz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
  • Możliwości uzyskania przedłużenia pobytu w związku z przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową i oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
Zobacz więcej

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń