Szkolenia pracowników PUP, jako zadanie ustawowe organu zatrudnienia z art. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kontekście okresowych ocen pracowników i standardów kontroli zarządczej. Weryfikacja nieprawidłowości wskazana w protokołach kontroli.

Zgłoszenia: biuro@arpszkolenia.pl lub faxem: +48 41 345 47 32, 41 201 05 52

Cena: 1590,00 zł

Termin i miejsce szkolenia:

22 – 23 listopad 2017

Toruń

13 – 15 grudnia 2017

Warszawa

Wymagania wstępne dla uczestników

Dyrektorzy PUP, kierownicy działów organizacyjnych, specjaliści ds. kadr.

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności prawidłowej realizacji zadań w zakresie rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia, powierzania zadań doradcy klienta pracownikom spełniającym wymagania kwalifikacyjne, prawidłowego wypłacania nagród na podstawie weryfikacji protokołów kontroli służb wojewodów w Polsce i wskazanych tam nieprawidłowości

Treści nauczania:

1.       Szkolenie pracowników kadr publicznych służb zatrudnienia jako zadanie ustawowe organu zatrudnienia oraz obowiązek pracodawcy wynikający z ustawy o pracownikach samorządowcach  oraz standardów kontroli zarządczej

2.       Informacje o potrzebach szkoleniowych (pojęcie potrzeb szkoleniowych, źródła informacji, podstawowe rodzaje informacji, informacje a dane i ich przydatność); Analiza potrzeb szkoleniowych.

3.       Planowanie szkoleń jako element polityki szkoleniowej, charakterystyka elementów systemu planowania szkoleń: Zasady sporządzenie planu szkoleń; Upowszechnianie i realizacja planu szkoleń; planowanie kwartalne / półroczne / roczne

4.       Przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia dotyczące szkoleń pracowników PUP / kadr publicznych służb zatrudnienia, liczenie limitu szkoleniowego (kwota bazowa - z jakiego okresu)

5.       Kształcenie ustawiczne – czyli do jakiej instytucji możemy skierować pracownika na szkolenie: korelacja ustawy o systemie oświaty z rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego i ustawy o promocji zatrudnienia w obszarze szkoleń pracowników – wyjaśnienie wątpliwości

6.       Zasady kierowania pracowników na szkolenia – prawidłowości i nieprawidłowości wskazywane w protokołach kontroli

7.       Źródła wiedzy o rynku szkoleniowym – do kogo skierować zapytanie ofertowe (RIS, RUR, Inwestycje w Kadry, wykaz Kuratora Oświaty)

8.       Zasady i warunki organizacji szkoleń – jak opisać przedmiot zamówienia;

9.       Określanie warunków dostępu i kryteria oceny ofert szkoleniowych

10.    Dokumentacja poszkoleniowa – czego oczekiwać od instytucji szkoleniowej, a czego od uczestników – wskazówki praktyczne na podstawie protokołów kontroli służb wojewodów 2015

11.    Ocena okresowa pracowników – dwuletnia i kwartalna w kontekście podnoszenia kwalifikacji i rozwoju umiejętności zawodowych

12.          Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących obsługi kadrowej publicznych służb zatrudnienia jako pracowników samorządowych: kwalifikacje i funkcje DK, dodatki z FP, specjalne, funkcyjne, nagrody

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi  Roksana Ciesielska certyfikowany trener publicznych służb  zatrudnienia, rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy wieloletni praktyk urzędów pracy, autor modułowych programów szkoleń dla publicznych służb zatrudnienia

Czas trwania i liczba godzin

20 godz. dydaktycznych, rozpoczęcie szkolenia:   godz. 11.00 w pierwszym dniu - zakończenie szkolenia : godz.  13.00 w ostatnim dniu,

Forma i sposób organizacji szkolenia:

kurs prowadzony jest w formie zajęć teoretycznych oraz warsztatów pracy w grupach, dyskusji, wypracowania wzorów dokumentów

Cena szkolenia:

1590, 00 PLN

Rabaty:

% za zgłoszenie minimum 3 tygodnie przed terminem szkolenia

Dodatkowe informacje:

możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą w wysokości 170 zł (nocleg, kolacja, śniadanie). Istnieje możliwość wyboru opcji uwzględniającej zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, a także wybór pokoju jednoosobowego za dopłatą  120 zł / doba.

Zgłoszenia:

biuro@arpszkolenia.pl lub faxem na nr:  41 345 47 32 lub 41 20 10 552

Powrót

128 323

Odsłon artykułów

4989

kursantów

345

przeprowadzonych szkoleń