Sprawozdania MRP i PS w Powiatowych Urzędach Pracy z uwzględnieniem nowych wytycznych. Sposób liczenia efektywności – warsztaty praktyczne – współpraca stanowisk.

Zgłoszenia: biuro@arpszkolenia.pl lub faxem: +48 41 345 47 32, 41 201 05 52

Termin i miejsce szkolenia:

23 - 24 listopada 2017

Kraków

Wymagania wstępne dla uczestników

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w powiatowych urzędach pracy na stanowiskach merytorycznych realizujących aktywne formy wsparcia, które poprzez jakość wprowadzanych danych kształtują sprawozdania statystyczne. Szkolenie przeznaczone jest również dla osób współpracujących przy sporządzaniu sprawozdań statystycznych MRPiPS.

Cel szkolenia:

Przedstawienie wiedzy w obszarze sporządzania sprawozdań przez powiatowe urzędy pracy. Zakres danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań oraz terminy sprawozdań MRPiPS. Wypracowanie sposobów i metod współpracy pomiędzy stanowiskami wspomagających sporządzanie sprawozdawczości w PUP

Opis efektów kształcenia:

Zdobycie umiejętności współpracy z innymi pracownikami, co przyczyni się do zmniejszenia barier przy przygotowywaniu danych do sprawozdań. Usystematyzowanie informacji na temat sprawozdawczości w obszarze realizacji usług i instrumentów rynku pracy. Uzyskanie wiedzy z zakresu poprawności wprowadzania danych niezbędnych do prowadzenia sprawozdawczości w PUP. Utrwalenie wiedzy dotyczącej terminów sporządzania sprawozdań.

Treści nauczania:

  1. Podstawy prawne prowadzenia statystyki publicznej.
  2. Rodzaje sprawozdań MRPiPS

a)       Przegląd formularzy sprawozdawczych

b)       Objaśnienia do sprawozdań

  1. Terminy sporządzania sprawozdań.
  2. Dane przekazywane w sprawozdaniach

a)       Zakres danych zbieranych do sprawozdań – ze szczególnym uwzględnieniem aktywnych form wsparcia

b)       Współpraca pomiędzy pracownikami przy ustalaniu danych do sprawozdań – jak szybko i sprawnie przekazywać dane, dobre praktyki, wymiana doświadczeń

c)        Weryfikacja danych – dane wyliczone w sprawozdaniu a stan faktyczny, co robić gdy występują niezgodności? Jak szukać „błędów” i jak je naprawiać?

  1. Umiejętności i narzędzia wspomagające przygotowywanie danych do sprawozdań

a)       Rejestry, raporty, selekcje ułatwiające weryfikowanie danych

  1. Współpraca pomiędzy pracownikami PUP – przykładowy model współpracy
  2. Praca samodzielna i zespołowa, wzajemne zrozumienie synergii
  3. Efektywność zatrudnieniowa i kosztowa – sposób liczenia
  4. Najnowsze interpretacje MRPi PS i ich stosowanie w praktyce PUP

Najnowsze wytyczne dotyczące liczenia efektywności kosztowej i zatrudnieniowej za 2017 r.

Prowadzący:

Wieloletni pracownik Urzędu Pracy (staż 20 lat), kierownik CAZ znający specyfikę pracy osób na stanowiskach merytorycznych realizujących usługi i instrumenty rynku pracy, trener-szkoleniowiec, doradca zawodowy doświadczony w poradnictwie indywidualnym i grupowym, praktyk w zakresie prowadzenia prezentacji i spotkań. Pracownik Urzędu Pracy (staż 9 lat), osoba zajmująca samodzielne stanowisko ds. analiz rynku pracy oraz prowadząca sprawozdawczość w PUP, posiada wiedzę praktyczną przydatną przy zbieraniu i weryfikacji danych do sprawozdań, trener-szkoleniowiec, doradca zawodowy doświadczony w poradnictwie indywidualnym i grupowym.

Czas trwania i liczba godzin

14 godz. dydaktycznych, rozpoczęcie szkolenia: godz. 10.00 w pierwszym dniu - zakończenie szkolenia: godz. 13.00 w ostatnim dniu

Forma i sposób organizacji szkolenia:

Cena szkolenia:

1190,00 zł.

Dodatkowe informacje:

możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą w wysokości 170 zł (nocleg, kolacja, śniadanie). Istnieje możliwość wyboru opcji uwzględniającej zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, a także wybór pokoju jednoosobowego za dopłatą  120 zł / doba.

Rabaty:

5% za zgłoszenie minimum 3 tygodnie przed terminem szkolenia, w przypadku zgłoszenia więcej niż dwie osoby rabaty ustalamy indywidualnie

Zgłoszenia:

biuro@arpszkolenia.pl lub faxem na nr:  41 345 47 32 lub 41 20 10 552

Powrót

128 323

Odsłon artykułów

4989

kursantów

345

przeprowadzonych szkoleń