Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Zgłoszenia: biuro@arpszkolenia.pl lub faxem: +48 41 345 47 32, 41 201 05 52

Cena: 1590,00 zł

Termin i miejsce szkolenia:

18 - 20 października 2017

Kraków GWARANTOWANE

25 - 27 października 2017

Warszawa GWARANTOWANE

08 - 10 listopada 2017

Szczecin

Wymagania wstępne dla uczestników

Pracownicy urzędów pracy zajmujący się problematyką cudzoziemców - obsługa oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, obsługa zezwoleń wydawanych przez wojewodę, rejestracja cudzoziemców

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z najnowszymi przepisami prawa w zakresie obsługi cudzoziemców związanego z podejmowaniem przez nich pracy – przygotowanie do podjęcia nowych zadań przez powiatowe urzędy pracy

Opis efektów kształcenia:

Przygotowanie do wprowadzenia zmian w zakresie wydawania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz  zezwoleń na prace sezonową

Treści nauczania:

1.        Akty prawne regulujące wjazd i pobyt cudzoziemców na terytorium RP:

2.        Tytuły pobytowe cudzoziemców przebywających na terytorium RP

  • Wizy i ich rodzaje
  • Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową
  • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

3.        Podejmowanie pracy przez cudzoziemców z państw trzecich – zmiany w zakresie udzielania zezwolenia na pracę

a.       Przypadki, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

b.       Zezwolenia na pracę obarczone koniecznością uzyskania opinii starosty – procedura, dokumentacja ,ocena zasobów własnych, ew. rekrutacja, problemy praktyczne

4.       Nowy rodzaj zezwoleń  wydawanych przez Starostę na pracę sezonową i – omówienie zmian .

o   Pojęcie pracy sezonowej i

o   Zakres prac określanych jako praca sezonowa

o   Zezwolenie na pracę sezonową – dokumenty, procedura postępowania, terminy,

o    Procedura uproszczona w przypadku wydawania zezwoleń na pracę sezonową

o    Przedłużenie , cofnięcie, uchylenie zezwoleń na pracę

o    Terminy wejścia w życie nowych przepisów

o    Stosowanie procedury administracyjnej w zakresie zezwoleń na pracę

o    Opłaty za wydanie zezwolenia

5.        Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – nowe uregulowania

o    Zawartość oświadczenia

o    Wpisanie oświadczenia do rejestru oświadczeń

o    Termin wpisania oświadczenia

o    Odmowa wpisania oświadczenia do rejestru oświadczeń

o    Zawiadomienie podmiotu o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca

o    Opłaty od oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

6.        Rejestry dotyczące zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

7.        Zmiany w ustawie o cudzoziemcach/

8.        Przepisy przejściowe oraz terminy wejścia w życie ustawy.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi  znany i ceniony, certyfikowany trener-praktyk PSZ, posiadający wieloletnie  doświadczenie w Publicznych Służbach Zatrudnienia, w tym  na stanowiskach kierowniczych, trener w obszarze zagadnień prawnych z ustawy o promocji zatrudnienia, Obecnie także trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowującej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy.

Czas trwania i liczba godzin

20 godz. dydaktycznych, rozpoczęcie szkolenia:  godz. 11.00 w pierwszym dniu - zakończenie szkolenia: godz.  13.00 w ostatnim dniu,

Forma i sposób organizacji szkolenia:

Wykład, dyskusja, rozwiązywanie sytuacji problemowych, ćwiczenia.Kurs i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 2014 r., poz. 622).

Cena szkolenia:

1590,00 zł.

Dodatkowe informacje:

możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą w wysokości 170 zł (nocleg, kolacja, śniadanie). Istnieje możliwość wyboru opcji uwzględniającej zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, a także wybór pokoju jednoosobowego za dopłatą  120 zł / doba.

Rabaty:

5 % za zgłoszenie na trzytygodnie przed terminem

Zgłoszenia:

biuro@arpszkolenia.pl lub faxem na nr:  41 345 47 32 lub 41 20 10 552

 

Zapraszamy  do śledzenia naszej nowej strony internetowej: www.arpszkolenia.pl oraz odwiedzania nas i polubienia na: www.facebook.com/arpszkolenia/.

 

Powrót

128 323

Odsłon artykułów

4989

kursantów

345

przeprowadzonych szkoleń