Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Zgłoszenia: biuro@arpszkolenia.pl lub faxem: +48 41 345 47 32, 41 201 05 52

Cena: 1590,00 zł

Termin i miejsce szkolenia:

04 - 05 grudnia 2017

Kraków

11 - 12 grudnia 2017

Warszawa

18 - 19 grudnia 2017

Poznań

Wymagania wstępne dla uczestników

Pracownicy urzędów pracy zajmujący się problematyką cudzoziemców - obsługa oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, obsługa zezwoleń wydawanych przez wojewodę, rejestracja cudzoziemców

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z najnowszymi przepisami prawa w zakresie obsługi cudzoziemców związanego z podejmowaniem przez nich pracy – przygotowanie do podjęcia nowych zadań przez powiatowe urzędy pracy

Opis efektów kształcenia:

Przygotowanie do wprowadzenia zmian w zakresie wydawania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz  zezwoleń na prace sezonową

Treści nauczania:

1.        Akty prawne regulujące wjazd i pobyt cudzoziemców na terytorium RPi tytuły pobytowe cudzoziemców przebywających na terytorium RP – ustawa o cudzoziemcach powiązana z ustawą o promocji zatrudnienia

  • Wizy i ich rodzaje – jaka wiza uprawnia do pracy na oświadczenie, jaka na zezwolenie o pracę a jaka na zezwolenie na pracę sezonową
  • Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową - kto, kiedy i do kogo występuje o sezonowe zezwolenie pobytowe
  • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – kto, kiedy i do kogo występuje o klasyczne zezwolenie pobytowe

2.       Nowy rodzaj zezwoleń  wydawanych przez Starostę na pracę sezonową

o   Pojęcie pracy sezonowej

o   Zakres prac określanych jako praca sezonowa

o    Test rynku pracy - – procedura, dokumentacja ,ocena zasobów własnych, ew. rekrutacja, problemy praktyczne

o   Zezwolenie na pracę sezonową – dokumenty – wniosek o wydanie zezwolenia na prace, zaświadczenie o wpisie, procedura postępowania, terminy,

o    Procedura uproszczona w przypadku wydawania zezwoleń na pracę sezonową

o    Przedłużenie ,  uchylenie zezwolenia na pracę, odmowa

o    Stosowanie procedury administracyjnej w zakresie zezwolenia na pracę

o    Opłaty za wydanie zezwolenia

o    Obowiązki podmiotu powierzającego pracę w związku z ubieganiem się i uzyskaniem zezwolenia na prace sezonową

3.        Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – nowe uregulowania

o    Zawartość oświadczenia

o    Wpisanie oświadczenia do rejestru oświadczeń

o    Termin wpisania oświadczenia

o    Odmowa wpisania oświadczenia do rejestru oświadczeń

o    Zawiadomienie podmiotu o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca

o    Opłaty od oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

4.        Wyjaśnienie wątpliwości w sytuacjach tzw. mieszanych lub niejednoznacznych np.

o    zakończenie pracy na oświadczenie i kontynuacja pracy cudzoziemca w oparciu o zezwolenie klasyczne bądź sezonowe – czy możliwe i na jakich warunkach

o    Po wjechaniu cudzoziemca w celu pracy na oświadczenie na terytorium RP, inny pracodawca składa wniosek o zezwolenie

o    Inne przypadki wątpliwe

5.        Rejestry dotyczące zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi .

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi  znany i ceniony, certyfikowany trener-praktyk PSZ, posiadający wieloletnie  doświadczenie w Publicznych Służbach Zatrudnienia, w tym  na stanowiskach kierowniczych, trener w obszarze zagadnień prawnych z ustawy o promocji zatrudnienia, Obecnie także trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowującej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy.

Czas trwania i liczba godzin

20 godz. dydaktycznych, rozpoczęcie szkolenia:  godz. 11.00 w pierwszym dniu - zakończenie szkolenia: godz.  13.00 w ostatnim dniu,

Forma i sposób organizacji szkolenia:

Wykład, dyskusja, rozwiązywanie sytuacji problemowych, ćwiczenia.Kurs i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 2014 r., poz. 622).

Cena szkolenia:

1290,00 zł.

Dodatkowe informacje:

możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą w wysokości 170 zł (nocleg, kolacja, śniadanie). Istnieje możliwość wyboru opcji uwzględniającej zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, a także wybór pokoju jednoosobowego za dopłatą  120 zł / doba.

Rabaty:

5 % za zgłoszenie na trzytygodnie przed terminem

Zgłoszenia:

biuro@arpszkolenia.pl lub faxem na nr:  41 345 47 32 lub 41 20 10 552

 

Zapraszamy  do śledzenia naszej nowej strony internetowej: www.arpszkolenia.pl oraz odwiedzania nas i polubienia na: www.facebook.com/arpszkolenia/.

 

Powrót

128 323

Odsłon artykułów

4989

kursantów

345

przeprowadzonych szkoleń